πολιτική συνείδηση και κοινή λογική α ναι και οι νέοι!

Share on:

Λυπάμαι να βλέπω κομματικές οργανώσεις μέσα στα πανεπιστήμια χρόνια τώρα, λυπάμαι να βλέπω το χορο-θέατρο της βουλής των εφήβων (ένας θεατρινισμός) για να δικαιολογήσουμε τη γάγγραινα της κομματικοποίησης στην ανώτερη εκπαίδευση. Η πολιτική συνείδηση χτίζεται μέσα από την εκπαίδευση, την οικογένεια και την ίδια την κοινωνία καθώς αυτή λειτουργεί και διαμορφώνει τάσεις. Στην Ελλάδα ακόμα και τώρα δεν προσπαθούμε να διδάξουμε ούτε να προβληματιστούμε για την πολιτική μας συνείδηση ή εκπαίδευση, α ντίθετα κάνουμε οτιδήποτε για να δημιουργήσουμε δεξιούς, αριστερούς, κεντρόους η κάθε λογής ιδεολογίας πιόνια - που όταν ενηλικιωθούν (στα 30τους δηλάδη για πολλούς φοιτητές) θα συνεχίσουν να διάγουν τον βίο και τις αρχές που έμαθαν από τις παρατάξεις. Αυτό το κοινωνικό και πολιτικό χρέος - κανένα μνημόνιο δε θα το αλλάξει, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο διαφορετικό μνημόνιο - μέσα από την κοινωνία από εμάς τους ίδιους βασισμένο σε ένα μόνο πράγμα την κοινή λογική. Ακόμα την αναζητώ καθημερινά. στη χώρα μου. Έφηβη βουλευτής, παράταξη τάδε σχολης και λοιπά αστεία.